Direcții generale prioritare

Dezvoltarea cercetării științifice

VIZIUNE & OBIECTIVE:

Cercetarea științifică reprezintă un important pilon de dezvoltare a oricărei universități, acestea fiind de-a lungul istoriei un veritabil izvor de cunoștințe. UMFVBT are toate premisele transformării într-un pol regional de excelență în cercetarea medicală, premise generate în special de calitatea și pregătirea profesională de vârf a corpului său academic.

Pentru a facilita desfășurarea activităților de cercetare științifice în cadrul UMFVBT îmi propun o serie de activități prioritare:

  • Înființarea la nivelul disciplinelor a unor centre de cercetare care vor primi un buget ce va putea fi manageriat independent de către coordonatorul centrului.
  • Bugetarea constantă și predictibilă a granturilor interne de cercetare științifică: cercetători experimentați, cercetare post-doctorală și cercetare doctorală.
  • Oferirea cadrului suport pentru diseminarea cercetării științifice