UMF „VICTOR BABEȘ” TIMIȘOARA

Direcții generale prioritare

Direcții generale prioritareViziunea mea în relație cu managementul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara este axată pe trei principale direcții de dezvoltare, ghidate de spiritul meritocrației, eficacității și egalității de șanse:

  1. DEZVOLTAREA EDUCAȚIONALĂ
  2. DEZVOLTAREA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
  3. DEZVOLTAREA VIZIBILITĂȚII ACADEMICE

Pentru realizarea acestor deziderate sunt necesare trei principale axe de intervenție:

  • Resursa umană
  • Baza materială și resursele financiare
  • Infrastructura logistică instituțională

Întotdeauna, în filosofia mea de management, am considerat că doar lucrând împreună, printr-un veritabil parteneriat în echipă, putem îndeplini dezideratul nostru – dezvoltarea UMFVBT. Așadar, îmi propun, dacă voi fi ales în funcția de rector al UMFVBT, ca deciziile de management și strategie ale UMFVBT să fie luate întotdeauna printr-o decizie comună a managementului operativ al Universității, a corpului academic și al studenților, aceste trei grupuri fiind împreună Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara.

Iar pentru ca activitatea și decizia împreună să fie una veritabilă, voi pune accent pe dezvoltarea unui mecanism continuu de feedback autentic. Una dintre propunerile mele ce garantează existența unui feedback real este organizarea unor întâlniri periodice ale conducerii universității la care va fi invitat întreg corpul academic al UMFVBT, precum și reprezentanții studenților, întâlniri în care echipa de conducere va asculta problemele ridicate de către participanți, precum și propunerea acestora de soluții.

Dezvoltarea educațională

Dezvoltarea cercetării științifice

Dezvoltarea vizibilității academice