Direcții generale prioritare

Dezvoltare educațională

VIZIUNE ȘI OBIECTIVE:

 

  • Adaptarea curriculară a structurii actuale de ore/disciplină la un catalog unic de cunoștințe și abilități, întocmit în spiritul învățământului medical translațional, evitării redundanței și a multiplicității.
  • Un proces educațional performant este condiționat atât de competența cadrelor didactice, cât și de competența studenților.
  • Un proces educațional performant necesită spații de învățământ adecvate.
  • Un medic necesită și abilități deprinse, nu doar cunoștințe explicite.
  • Rezultate îmbunătățite la rezidențiat;
  • Creșterea ofertei educaționale;