Viziunea asupra dezvoltării
UMF „Victor Babeș” Timișoara

Viziunea asupra dezvoltării

UMF „Victor Babeș” Timișoara

Împreună suntem Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara!

Încă de la apariția conceptului de învățământ superior, Universitatea era un model al comunității, un vector de dezvoltare și un veritabil promotor al ideilor și conceptelor inovatoare. Privind dintr-o perspectivă istorică, dezvoltarea universitară a avut drept lait-motiv promovarea spiritului de echipă și al deciziilor democratice. În planul și filosofia de management pe care v-o propun, principala caracteristică vizează dezvoltarea universității prin măsuri ce sunt luate democratic de întreg corpul academic.

Pentru realizarea acestui deziderat consider că este nevoie de translatarea sistemului decizional de la un management de tip providențial la un management descentralizat, într-un leadership de echipă care să reprezinte într-o manieră reală dorința întregului corp academic al universității. Îmi propun descentralizarea structurii de putere pe nivele de competență care să permită implicarea comunității academice în procesul de decizie.

Întotdeauna voi încuraja existența unui mecanism veritabil de feedback managerial, feedback de care sunt convins că va participa, modelând esențial, la strategia de dezvoltare și conducere a universității.

După cum deja mă cunoașteți, puteți avea convingerea că în cazul în care voi fi învestit cu încrederea dumneavoastră, ușa de la rectorat va fi întotdeauna deschisă pentru întreaga comunitate academică a Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara – UMFVBT.