Direcții generale prioritare

Dezvoltarea vizibilității academice

VIZIUNE ȘI OBIECTIVE:

  • UMFVBT – O universitate vizibilă
  • UMFVBT – O universitate antreprenorială
  • Obținerea acreditării internaționale și poziționare superioară în clasamentele academice
  • Promovarea simbolurilor universitare

În vederea sporirii vizibilității academice a instituției noastre, una din intervențiile pe care mi le propun este sprijinirea înfăptuirii unei comunități Alumni active în viața Universității, care ar urma să susțină atât în spațiul public UMFVBT, cât și în relațiile internaționale ale Universității.

Încă de la începuturile învățământului superior, existența unei Universități are un impact important asupra întregii comunități loco-regionale. Acest impact este cu atât mai important atunci când vorbim despre o universitate de medicină, care, alături de latura sa academică, poate fi un veritabil jucător în politicile de sănătate loco-regionale și nu numai.

Așadar, îmi propun deschiderea universității către comunitate prin inițierea unor programe active de impact socio-medical, cum ar fi campanii de conștientizare pe probleme de sănătate ori campanii de screening, integrând astfel și subliniind rolul pe care UMFVBT îl are în comunitatea noastră. Desigur, în cadrul deschiderii UMFVBT către comunitate, pot fi integrate și oferirea unor servicii medicale sau conex-medicale publicului larg, integrând aici activități deja realizabile la nivelul unor departamente ale universității, cum ar fi efectuarea de analize medicale ori genetice.